A KSH Könyvtár weblapja a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információért kérjük, kattintson ide. A könyvtár adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

KSH

KÖNYVTÁR

A könyvtár feladata országos szakkönyvtárként

 • a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisának folyamatos fejlesztése, ennek érdekében a külföldi szakirodalmi cserekapcsolatok építése;

 • a statisztikával kapcsolatos tudományos és gyakorlati információs igények naprakész kielégítése;

 • a könyvtári állomány korszerű számítógépes feltárása;

 • statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások végzése;

 • a statisztika és határtudományai témaköreiben a könyvtári állományon alapuló szakirodalmi összeállítások, bibliográfiák, tanulmányok készítése és megjelentetése;

 • a külföldi és hazai szakkönyvtári együttműködés elősegítése;

 • mint kötelespéldányra jogosult könyvtár: a kötelespéldányként érkező kiadványok kezelése;

 • mint közművelődési feladatokat is ellátó könyvtár: a kötelespéldány-jogosultság alapján kezelt könyvtári állománnyal a legszélesebb olvasói igények kielégítése;

 • mint az ODR keretében működő szolgáltató könyvtár: az Országos lelőhely-nyilvántartás segítségével biztosítja a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségét;

 • a gyűjteményében lévő dokumentumokat a szolgáltatásukra vonatkozó előírásokkal együtt bejelenti az Országos lelőhely-nyilvántartásba;

 • a gyűjteményében lévő dokumentumok teljes körét - a könyvtárhasználati szabályzatban foglalt korlátozások figyelembevételével - szolgáltatja eredetiben (díjmentesen), másolatban, elektronikus vagy más formátumban;

 • gondoskodik a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás korszerű eszközökkel történő működtetéséről, folyamatosságáról és minőségének biztosításáról, továbbá a szolgáltatás adatainak előírt nyilvántartásáról;

 • amennyiben a könyvtárhasználó által igényelt dokumentum nem áll rendelkezésre, az Országos lelőhely-nyilvántartás alapján megkeresi azt a szolgáltató könyvtárat, ahol a dokumentum rendelkezésre áll;

 • a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) rendszerben való szolgáltatás nyújtása.

A könyvtár feladatainak ellátása során

 • tervszerűen gyarapítja állományát gyűjtőkörének részletes meghatározása szerint vétel, csere, ajándék és kötelespéldány-szolgáltatás révén;

 • a beszerzett dokumentumokat nyilvántartja és feldolgozza számítógépes katalógusok rendszerében, valamint bibliográfiai adatbázisok és összeállítások útján feltárja;

 • a meglévő, valamint a feltárt információkat különféle szolgáltatásai útján teszi hozzáférhetővé;

 • a feldolgozott dokumentumokat a könyvtári állomány raktári kezelési rendjében foglaltak szerint megőrzi;

 • az őrzött dokumentumokat helybeolvasás és kölcsönzés útján - a könyvtár használatának és kölcsönzési rendjének szabályzata szerint - a használók rendelkezésére bocsátja. Olvasótermeket tart fenn és üzemeltet; részt vesz a könyvtárközi kölcsönzési rendszerben;

 • statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatásokat Végez, ehhez kapcsolódóan szakirodalmi összeállításokat, tanulmányokat készít, ezeket kiadja és értékesíti;

 • a könyvtár dokumentumairól „Az érvényben lévő könyvtári szolgáltatások díjtételei” alapján színes és fekete-fehér fénymásolatokat készít.

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail:

Adatvédelmi szabályzat

Nyitvatartás:
Hétfő: 8:00 - 19:00
Kedd: 8:00 - 19:00
Szerda: 12:00 - 19:00
Csütörtök: 8:00 - 19:00
Péntek: 8:00 - 16:00

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail:

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail:

Copyright © 2013–2022 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár