A KSH Könyvtár weblapja a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információért kérjük, kattintson ide. A könyvtár adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

KSH

KÖNYVTÁR

Kérdéseiket, megrendeléseiket szeretettel várja Horváth Balázs a e-mail címen, valamint a +36 (1) 345-6949 telefonszámon.

Kápolnai Iván: Móricz Miklós

Történeti statisztikai tanulmányok 11.


Móricz Miklós a XX. századi magyar tudományosság jelentős alakja, kiemelkedő és szerteágazó műveltségű közgazdász-statisztikus volt. Többek között ő alapította és szerkesztette az első statisztikai napilapot, a Statisztikai Tudósítót (STUD). A kötet megismertet a mára kissé elfeledett tudós pályafutásával, és részletesen bemutatja tudományos munkásságát.

Ár: 2 000 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár
Oldalak száma: 167 p.
Méret: 25 cm
ISBN: 978 963 235 165 0
Kiadás éve: 2008

Dányi Dezső: „Az élet ára”

Történeti statisztikai tanulmányok 10.


A KSH Könyvtár és Levéltár által gondozott és kiadott Történeti statisztikai tanulmányok sorozat 10. kötetét tartja kezében a Kedves Olvasó, amely az agrárárak történetével foglalkozó szakirodalomnak tekinthető. Megtalálhatóak benne a mezőgazdasági termékek, nyersanyagok, élelmiszerek különböző időpontokból és különféle településekről begyűjtött, rendszerezett árstatisztikai adatai egyaránt.

Dányi Dezső a Magyar Statisztikai Társaság (MST) Statisztikatörténeti Szakosztályának meghatározó alakja volt. 1955-ben lépett a Központi Statisztikai Hivatal szolgálatába. 1956-tól az intézmény könyvtárának tudományos munkatársa, 1959-tól igazgatóhelyettese, majd 1960-tól nyugdíjba vonulásáig igazgatója volt. Emlékét őrzi a KSH Könyvtárában róla elnevezett terem.

A kötet az ártörténeti források feldolgozásának egy jelentős dokumentuma, amely 9 magyar szabad királyi város árstatisztikáját, piaci jelentéseit adja közre az 1700-as évek második és az 1800-as évek első felére vonatkozóan.

Ár: 2 000 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár és Levéltár
Oldalak száma: 377 p.
Méret: 24 cm
ISBN: 978 963 235 083 7
Kiadás éve: 2007

Ferenczi Zoltán: A statisztikaoktatás tudományos műhelyei Győrben, 1800–2005

Történeti statisztikai tanulmányok 9.


A KSH Könyvtár és Levéltár által gondozott és kiadott Történeti statisztikai tanulmányok sorozat 9. kötetét tartja kezében a Kedves Olvasó, amelyben korabeli dokumentumok segítségével ismerkedhet meg Győr szellemi életének egy szegletével. A statisztika tanszékeket vezető tudós tanárok irodalmi munkásságát Győr történelmi hátterébe illesztve mutatja be a szerző.

Ár: 2 000 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár és Levéltár
Oldalak száma: 140 p.
Méret: 24 cm
ISBN: 978 963 235 037 0
Kiadás éve: 2006

Halkovics János: A magyar bányászat történeti statisztikai adattára

Történeti statisztikai tanulmányok 8.


A kötet az 1850 és 1990 közötti majdnem fél évszázad bányászati és kohászati adatsorainak az összes fellelhető forrás alapján összeállított, egyedülállóan gazdag gyűjteménye.

Ár: 2 500 Ft

Kiadó: Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
Oldalak száma: 151 p.
Méret: 30 cm
ISBN: 963 215 587 4
Kiadás éve: 2003

Hernádi László Mihály: A Statisztikai közlemények, a Statisztikai és nemzetgazdasági közlemények és a Nemzetgazdasági szemle repertóriuma

Történeti statisztikai füzetek 13.


A repertórium két részből áll:

  • Szerzői rész (a szerzők betűrendjében, azon belül az egyes bibliográfiai leírások a közlés időrendjében követik egymást),

  • Tárgyszavas rész (KWOC-index, a keresőoszlop egy-egy fontos szava alatt az egyes bibliográfiai leírások a közlés időrendjében követik egymást).

A KWOC-index /Keyword out of context: szövegkörnyezetből kiemelt kulcsszó/-index egy cím minden egyes fontos szavának betűrendi helyén közli a szerzőt, a teljes címet és a lelőhelyet (év, évfolyam, oldalszám).

Az utolsó három állandó rovatot is a repertóriumban részletesen feldolgoztuk, mert mindegyik kiemelkedő tudomány- és statisztikatörténeti jelentőséggel bír.

Ár: 1 500 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár és Levéltár
Oldalak száma: 165 p.
Méret: 25 cm
ISBN: 963 215 942
Kiadás éve: 2006

Kertész Gyula: Magyar helységnévtárak, helynévlexikonok és szótárak

Történeti statisztikai füzetek 12.


Kertész Gyula könyve a helységnévtárakkal foglalkozó hazai szakirodalom legteljesebb műve. A legkorábbi kezdetektől tárgyalja a nem hivatalos és a hivatalos helységnévtárak történetét, és témája bőséges bibliográfiáját adja.

Ár: 2 500 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
Oldalak száma: 91 p.
Méret: 30 cm
ISBN: 963 215 332 4
Kiadás éve: 2000

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail:

Adatvédelmi szabályzat

Nyitvatartás:
Hétfő: 8:00 - 19:00
Kedd: 8:00 - 19:00
Szerda: 12:00 - 19:00
Csütörtök: 8:00 - 19:00
Péntek: 8:00 - 16:00

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail:

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail:

Copyright © 2013–2022 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár