A KSH Könyvtár weblapja a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információért kérjük, kattintson ide. A könyvtár adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

KSH

KÖNYVTÁR

Kérdéseiket, megrendeléseiket szeretettel várja Horváth Balázs a e-mail címen, valamint a +36 (1) 345-6949 telefonszámon.

A számontartott nemzet / szerk.: Rózsa Dávid – Rovács Barna

A Trianon-emlékév kapcsán megjelenő kiadvány hazánk 1867 és 1945 közötti történelmét mutatja be statisztikai térképek felhasználásával, amelyek segítségével egy, a megszokottól eltérő szempont szerint mutathatjuk be a vizsgált korszak Magyarországát. A több mint 200 térkép megfelelő értelmezését és történeti kontextusba helyezését szöveges részek segítik, amelyek egyúttal a fontosabb események, folyamatok és tendenciák magyarázatát is tartalmazzák. A tizenhárom fejezetre tagolódó kötet többek között a közigazgatás, a népmozgalom, a gazdaság, a közlekedés és az idegenforgalom területén bekövetkezett változásokat szemlélteti.

Tartalomjegyzék
Betekintés a könyvbe

Ár: 14 990 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár, KSH
Oldalak száma: 408 p.
Méret: 26,5 cm
ISBN: 978 963 235 545 0
Kiadás éve: 2020

Mapping the Nation / eds. Rózsa, Dávid – Rovács, Barna

This exclusive map album was compiled in remembrance of the centenary of the Treaty of Trianon, and presents eight decades of the Hungarian history. In addition to thematic studies, maps – designed and made by the former cartography department of the statistical office – represent the backbone of the publication. The volume, which contains several unpublished maps and supplemented by scientific studies, looks back to the period before and after Trianon, based on the point of view of statistics. The album is divided into thirteen chapters, and illustrates the changes took place in the fields of public administration, demography, economy, transport and tourism, among others.

The volume's price for foreign sales is 60 Euro.

Contents
Look inside

Ár: 19 990 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár, KSH
Oldalak száma: 416 p.
Méret: 26,5 cm
ISBN: 978 963 235 550 4
Kiadás éve: 2020

Nyolcvan krajcár

A színes illusztrációkkal rendelkező, korhű szöveggel megírt képregény a Központi Statisztikai Hivatal első vezetőjének és a KSH Könyvtár alapítójának, Keleti Károlynak állít emléket. A képregény alapjául a KSH által az intézmény és a könyvtár fennállásának 150. évfordulója alkalmából meghirdetett „Keleti Károly, a szenvedélyes statisztikus” témájú novellapályázat győztes munkája szolgált. A szöveg Zsiga Henrik író, a rajz Csaba Tímea grafikus nevéhez fűződik.


A képregény szövege, képei egy részének vagy egészének nyomtatott vagy digitális sokszorosítása, fordítása és kereskedelmi, terjesztési vagy bármilyen egyéb célra történő felhasználása a szerző és a Könyvtár írásos engedélyéhez kötött. A letöltés csak és kizárólag magáncélú felhasználást tesz lehetővé. Képregény

Ár: 800 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár
Oldalak száma: 16 p.
Méret: 28,7 cm
ISBN: 978 963 235 544 3
Kiadás éve: 2019

Rózsa Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán

Elfogyott!

A hálózatos világban a könyvtárak elvesztették monopolhelyzetüket a tudományos információszolgáltatás terén. A szakkönyvtárosoknak egyszerre kell megküzdeniük a digitális dokumentumtermelés és a globalizálódó kutatói hálózatok jelentette kihívással. A változások természetének félreértése volna azonban, ha csupán a veszélyeket érzékelnénk, és nem ismernénk fel a megújulási lehetőségeket. Sohasem volt még ennyire fontos, hogy egy szakkönyvtár valóban minőségi szolgáltatásokat nyújtson, és sohasem volt még ennyire életbevágó, hogy azok ne csak a hagyományos szakkönyvtári szolgáltatások legyenek.

Ár: 2 200 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár
Oldalak száma: 236 p.
Méret: 19,6 cm
ISBN: 978 963 235 533 7
Kiadás éve: 2018

Rózsa György – Rózsa Dávid: Legvégül a tópart

Ismét kapható!

Több szempontból is fontos, érdekes kötet a két Rózsa szerzőségi közléssel ellátott munka. Napjainkban, amikor az előttünk járók életművéről lekicsinylően szokás beszélni, társadalmilag és emberileg aláznak meg építő generációkat, akik két kezükkel kaparták ki az országot a II. világháború romjai alól, üdítő látni egy könyvet, amellyel az unoka tiszteleg nagyapja munkássága, emberi és szakmai teljesítménye előtt. Rózsa György felkészült tudós, közéleti szereplő volt, jó könyvtáros szakember és – ez a könyvnek egy következő rétege – a személyes sorsát (de milyet!) megélt ember. Kortörténet, szakma, emberiesség. Ezeket találja a kötetben az olvasó.

Monok István

A könyvről a sajtóban

Farkas Balázs: A parton még emlékezhetünk. Könyvtári Levelező/lap, 2016. 1. sz. p. 38–42.
Kelen Károly: Nagyapa élete. Népszabadság Magazin, 2015. 14. sz. p. 7.
Murányi Lajos: Legvégül a tópart. Könyvtári Figyelő, 2015. 2. sz. p. 229–231.
Péter Zsuzsanna: Egy könyvtáros kalandos élete. Budai Polgár, 2015. 5. sz. p. 16.
Vajda Kornél: (Ön)életrajz két kézre. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2015. 12. sz. p. 38–40.

Ár: 2 100 Ft

Kiadó: MTA KIK, KSH Könyvtár
Oldalak száma: 262 p.
Méret: 22 cm
ISBN: 978 963 235 465 1
Kiadás éve: 2015

Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának közleményei (DVD)

Elfogyott!

Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának 1871 és 1946 között – többször változott sorozatcímen – megjelent közleményei nélkülözhetetlen forrásai a főváros gazdaság-, társadalom- és népesedéstörténete iránt érdeklődőknek. A sorozat most először jelenik meg teljes terjedelmében digitális formában. A lemezen bónuszként megtalálható Illyefalvi I. Lajos három reprezentatív, színes ábrákkal és grafikonokkal illusztrált kötete a főváros történetének különböző aspektusairól.

Ár: 15 000 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár, Arcanum Adatbázis Kft.
Oldalak száma: 48 000 p.
Kiadás éve: 2014

Magyarország történeti helységnévtárai (DVD)

Elfogyott!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által 1991 és 2002 között kiadott Magyarország történeti statisztikai helységnévtára című sorozat tizenkilenc megyei kötetben tette közzé a mai Magyarország területének településneveit, az egyes települések névváltozatait, népességszámát és nemzetiségi megoszlását, feltüntette továbbá a közigazgatási változásokat is.

A Magyarország történeti helységnévtára című, a KSH Könyvtár kiadásában megjelenő kézikönyvsorozat fő célkitűzése, hogy a feldolgozott levéltári és könyvészeti források alapján a XVIII. század végi, XIX. század eleji állapotoknak megfelelően – a lehető legnagyobb teljességgel – írja le a történeti Magyarország helységeit, önálló névvel bíró pusztáit, továbbá egyéb külterületi lakotthelyeit, és közölje e települések fontosabb demográfiai, vallási, nemzetiségi és gazdasági jellemzőit. A sorozat szerkesztői 1987 óta huszonegy megye anyagát dolgozták fel.

Kiadványunkat a társadalomtudományok kutatóinak, az egy-egy település vagy régió adatai iránt érdeklődőknek ajánljuk. Nemcsak a településtörténet művelői, hanem a történeti és településföldrajz, a történeti demográfia, a történeti statisztika, a kereskedelemtörténet, a birtoklástörténet, az igazgatás- és egyháztörténet, a nyelvészet és a néprajz különböző területeivel foglalkozók is választ kaphatnak bizonyos kérdéseikre.

Ár: 15 000 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár, Arcanum Adatbázis Kft.
Oldalak száma: 12 000 p.
Kiadás éve: 2014

Népszámlálási digitális adattár (Blu-ray)

Elfogyott!

A hazai népszámlálási adatok összegyűjtését, rendszerezését, feldolgozását és publikálását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) végzi 1867-es megalakulása óta. A népszámlálások felbecsülhetetlen értékű információval szolgálnak az adott időszak társadalmi viszonyairól. Adataik nélkülözhetetlenek a gazdasági és politikai döntéshozók, a társadalomtudósok, a gazdaság-, népesség-, társadalom- és helytörténészek munkájához. A népszámlálások anyaga felöleli többek között az alapvető családszerkezeti, foglalkozási, kisebbségi, felekezeti és infrastrukturális adatokat az országostól a települési szintig. Ezek együttes, közös felületen történő szolgáltatása a magyar társadalom fejlődésének jobb megértését teszi lehetővé. A Népszámlálási digitális adattárban a XVIII. és a XX. század vége között megtartott magyarországi népszámlálások és mikrocenzusok (kis népszámlálások) összesen 365 kötetét tesszük közzé.

Ár: 15 000 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár, Arcanum Adatbázis Kft.
Oldalak száma: 130 000 p.
Kiadás éve: 2014

Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár

3., bővített és javított kiadás


Az utóbbi két évtized geopolitikai változásai következményeként igen sok település és vár hovatartozása megváltozott, emellett a szomszédos államokban bekövetkezett változások a kisebbségi helységnevek bizonyos fokú állami elfogadottságában is megnyilvánulnak. Ezek, és a nagyszámú, más jellegű mai adat közlése is, de még inkább a történeti földrajz területén a szerző által végzett évtizedes kutatómunka, nemkülönben a szótár évtizedes hiánycikk volta indokolják annak jelentősen, több irányban bővített megjelentetését. Kiadványunk 1049 A/4-es oldalt és 74 színes térképszelvényt tartalmaz.

A szótárban lexikonszerűen megtalálhatjuk a volt Magyar Királyság Horvát-Szlavónország nélküli területének összes helységét, Horvát-Szlavónország városait, vármegyei és járási székhelyeit, magyarok által is lakott településeit (az 1913. évi helységnévtár alapján), valamint a Magyar Királyság középkori területén fekvő fontosabb várakat és várkastélyokat. A teljesség igénye nélkül szerepelnek továbbá a történeti Magyarország területén 1913 óta alakult azon helységek, amelyeknek magyar nevük (is) van. Tartalmazza még a mai Moldva csángómagyar vonatkozású településeit, azonkívül a magyar történelemből és művelődéstörténetből ismert fontosabb – magyar névváltozattal is rendelkező – európai városokat. A történeti Magyarország helységeinél megtudhatjuk – az 1910. évi népszámlálás alapján – a lakosság számát, nemzetiségi és felekezeti megoszlását. A szótár a jelentősebb források alapján közli a települések esetleges további magyar és idegen nyelvű névváltozatait, valamint a helységek hovatartozását, a mai határainkon túli területeken pedig a település mai idegen nevét is.

A névváltozatok közül kiemelkednek a Györffy György Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, illetve a Csánki Dezső Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában c. sorozatok köteteibe (az utóbbiba beleértve Fekete Nagy: Trencsén vármegye c. kötetét) felvett, a szótár keretei közé illeszthető helységek, várak és várkastélyok nevei, Lipszky János repertóriuma és Fényes Elek Magyarország geographiai szótára településnevei is.

A szótár a fontosabb történeti forrásokban található nevek mellett tartalmazza még a XX. század elején lezajlott magyarországi helységnévrendezést, azaz törzskönyvezést közvetlenül megelőző hivatalos helységneveket is, az 1900 és 1912 közötti időszak vármegyénként megjelentetett hivatalos névjegyzékei alapján.

A kárpátaljai helységnevek szócikkeiben – az 1944. évi helységnévtár szerint – a bizonyos autonómiával rendelkező Beregi, Máramarosi és Ungi közigazgatási kirendeltségek területén hivatalos ruszin nyelvű (cirill, illetve latin betűs) nevek is megtalálhatók. E szócikkek a ma hivatalos cirill betűs ukrán neveket és azok latin betűs névváltozatait is magukban foglalják.

Az utóbbi évtizedekben a szomszéd államok hatóságai által elfogadott, hivatalosnak tekinthető helységnévjegyzékek alapján – az 1920-ban elcsatolt mindegyik területen – a vonatkozó szócikkek a ma hivatalosnak tekinthető magyar helységnévvel és hatálybalépésének évszámával bővültek. Úgyszintén megtalálhatók a szótárban az e területeken ma hivatalosnak tekinthető, más nemzetiségek által használt helységnevek közül az Őrvidék (Burgenland) horvát nevei éppúgy, mint a Felvidék ukrán és német nevei, Erdély német, szlovák és ukrán nevei, illetve a Délvidék (Vajdaság) román nevei. A szótár a mai Magyarország hivatalos nemzetiségi helységneveit a 2003. évi helységnévtár alapján tartalmazza.

Közel 2400 szócikk lábjegyzetekkel egészült ki, amelyek lokalizálási, forráskritikai, nagyobbrészt pedig a Györffy és Csánki sorozataiban szereplő homonimák forrásjelzéseire vonatkozó megjegyzéseket tartalmaznak. A mű törzsanyaga a magyar ábécé betűrendjében sorolja fel a helységeket. Az idegen nyelvű helységnévmutatók között a ruszin és az ukrán nevek cirill betűs mutatója is szerepel.

Kötetünk Lipszky és Fényes műveiben szereplő, önállóságukat 1913-ig elvesztett vagy nem azonosított, illetve a szótár keretei közé nem illeszthető helységeit is – táblázatos formában – tartalmazza.

A kiadvány végén Magyarország nemzetiségi és felekezeti megoszlása is szerepel törvényhatóságonként, szintén táblázatos formában.

A szótár anyagának szemléltetésére teljesen új, részletesebb térképlapok készültek. Az Osztrák–Magyar Monarchia, illetve Magyarország közigazgatása (1913) térképeken túlmenően – 1 : 400 000-es méretaránnyal – az akkori magyarországi közigazgatási beosztást és az akkor önálló helységeket, továbbá a volt Magyar Királysághoz tartozott vagy azzal szomszédos területeken (Moldva, Dalmácia, Bosznia) levő, magyar névváltozattal is rendelkező településeket, az azonosított várakat és várkastélyokat találhatjuk meg az 54 db színes térképszelvényen. A moldvai csángómagyar településeket ábrázoló két mai térképlapon túlmenően elkészültek még a Magyarország közigazgatása (1301), illetve a Magyarország közigazgatása (1490) c. térképlapok is (kiemelve azokat a megyéket, amelyeket Györffy, illetve Csánki és Fekete Nagy a két sorozatban feldolgoztak). Végül a Magyarország hegy- és vízrajzi térképe a XX. század elején c. térkép, továbbá a Magyarország nemzetiségei (1910), illetve Magyarország felekezetei (1910) c. térképek a századforduló korát mutatják be.

A mű elsősorban a történet- és földrajztudomány, a térképészet, a nyelvészet, a régészet, valamint a kapcsolatos tudományágak művelőinek, az államigazgatási, közlekedési és idegenforgalmi szakembereknek a munkáját segítheti, de a nagyközönség egy részének érdeklődésére is számot tart.

Ár: 11 000 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár, Argumentum Kiadó
Oldalak száma: 1 048 p., 72 térkép
Méret: 30 cm
ISBN: 978 963 446 593 5
Kiadás éve: 2011

A KSH Könyvtár 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképei / szerk. Nemes Erzsébet

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár gazdag állományának a könyvek mellett fontos részei a folyóiratok, a muzeális értékű dokumentumok, a kéziratok és nem utolsó sorban a térképek. A 14 500 térképből álló gyűjtemény 3749 darab 1945 előtti térképet tart számon. Jelen kiadványunkban 2112 darab 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképről adunk áttekintést. E térképek egy része abból az időből való, amikor a statisztikai hivatal önálló térképészeti osztállyal is rendelkezett. De nem csak a statisztikai hivatal által készített, közreadott térképeket tártuk fel, hiszen könyvtárunk térképgyűjteménye többségében más műhelyekből, kiadóktól származó dokumentumokat tartalmaz.

A kiadvány a térképkatalóguson túl néhány tanulmányt is közöl, amelyek a térképek és a statisztika kapcsolatáról, a hivatal térképészeti osztálya díjnyertes térképeinek bemutatásáról, térképeink forrásként való felhasználásáról és az ország történelmében jelentős szerepet játszott térképekről szólnak.

Ár: 12 500 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár
Oldalak száma: 430 p.
Méret: 31 cm
ISBN: 978 963 235 272 5
Kiadás éve: 2013

Szomszédok világai: szöveggyűjtemény / szerk. Klement Judit, Miskolczi Ambrus, Vári András

A kötet a „mi” és az „ők”, a nemzetképek, sztereotípiák, nemzetépítési programok megalkotását és használatát vizsgálja Közép-Európa történetében. Bár a kötet teljességre nem törekedhet, számos nézőpontot, tudományos keretet és lehetőséget bemutat.

A kötet igen fontos és lényeges célokat tűz maga elé. Egyrészt egy olyan tematikát, a közösségi identitásképződést állít a középpontba, amely aktualitása a globalizálódó világban nem hogy gyengül, de inkább erősödik. Másrést szakítani kíván az identitás, ezen belül a nemzeti identitás tértől és időtől független értelmezésével, és éppen ezért az egyes etnikai, kulturális identitásokat mindig történeti kontextusba kívánja elhelyezni, és hangsúlyozza ezen identitások változékonyságát. Harmadrészt hangsúlyozza, hogy a kollektív identitás képződése különböző szinteken és színtereken történik, és e folyamatban különböző aktorok vesznek részt. Negyedrészt a nemzeti-etnikai képek, önképek és identitások képződését, fennmaradását és módosulását a Kárpát medencében és „környékén” együtt élő népek etnikumok, nemzetek identitás-világának egymásra vonatkoztatásában kívánja értelmezni.

Nem véletlen, hogy a fenti, és további ám itt nem taglalt szempontok párhuzamos követése nyomán egy interdiszciplináris szöveggyűjtemény jött létre, amelybe eszmetörténeti, történetszociológiai, irodalomtörténeti, művelődéstörténeti, stb. írások kerültek egymás mellé, és tárgyalják az említett kérdéseket igen eltérő fogalmi apparátussal, módszertani nézőpontokból. Ez különösen annak az igénynek felel meg, hogy az identitásképződésnek eltérő terei és szinterei, szereplői és vonatkozásai vannak.

Ár: 2 800 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár és Levéltár
Oldalak száma: 239 p.
Méret: 25 cm
ISBN: 963 235 016 2, 978 963 235 016 5
Kiadás éve: 2006

Fényes Elek Breviárium / vál. és összeáll. Nemes Erzsébet

A mai magyar statisztikai szolgálat kiemelkedő előfutáraként tartja számon Fényes Eleket, a reformkor jelentős személyiségét, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc elkötelezett hívét, a kiváló földrajztudóst, aki mindezek mellett vitathatatlanul a statisztika első magyar művelői közé tartozik. Fényes Elek ugyanakkor a Központi Statisztikai Hivatal történetének is fontos szereplője: ő kapott első ízben megbízást 1848-ban egy országos statisztikai hivatal létrehozására. Fényes Eleknek nem adatott meg, hogy ezt az ügyet tartós sikerre vigye: néhány hónapos működést követően munkatársaival együtt elszólította a forradalom. A Központi Statisztikai Hivatal azzal tiszteleg Fényes Elek emléke előtt, hogy születésének 200. évfordulóján jelen szemelvénygyűjteményben reprezentatív áttekintést ad sokrétű munkásságáról.
Fényes Elek mint jogász érzékelte korának „felhasználói igényeit”, felismerte, hogy az ország ügyeit intéző politikai elit nem kellőképpen tájékozott az ország földrajzi, népességi, mezőgazdasági és kereskedelmi viszonyairól. Mindössze 23 esztendős volt, amikor felhagyott jogászi tevékenységével, életét attól fogva a statisztikai adatok gyűjtésének és közzétételének szentelte, aminek során a pártatlanság volt a vezérfonala. Kortársai közül egyesek egyszemélyes, mozgó statisztikai hivatalként jellemezték.
Első nagy, hatkötetes munkája, amely 1836 és 1840 között jelent meg „Magyar országnak 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben” címmel, nagy sikert aratott, szerzőjének akadémiai levelező tagságot, díjakat hozott. Mérföldkőnek tekinthető első kimondottan statisztikai jellegű műve, a háromkötetes „Magyarország statistikája”. Szakmai sikereinek, a közéletben játszott szerepének köszönhetpen nyerte el az 1848-as forradalom idején a megbízást a statisztikai hivatal megszervezésére. A forradalom leverését követpen bujdosás és hányattatások után, nehéz körülmények közepette is haláláig a magyarság ügyét szolgáló statisztikus maradt. Keleti Károly, a Központi Statisztikai Hivatal első elnöke úgy méltatta őt, mint ki korának statisztikusai között a legnagyobb.
A Központi Statisztikai Hivatal, az eseti megemlékezések mellett, azzal is őrzi Fényes Elek emlékét, hogy a statisztika és a számítástechnika alkalmazásában, a hozzájuk kapcsolódó kutatási tevékenységben kimagasló eredményeket elérő szakembereket az ő nevét viselő emlékéremmel tünteti ki, amelyet minden évben születésének évfordulóján adnak át.
A KSH Könyvtár és Levéltár őrzi műveit, összeállította bibliográfiájukat.
Kezdeményezte és elkészítette az olvasó kezében lévő breviáriumot, amely olyan gondosan igyekszik áttekintést nyújtani Fényes Elek gazdag életművéről, ahogyan ő térképezte fel korának Magyarországát.
Megjelent Fényes Elek születésének 200. évfordulójára.

Ár: 2 000 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár és Levéltár, Magyar Statisztikai Társaság
Oldalak száma: 244 p.
Méret: 24 cm
ISBN: 978 963 235 080 6
Kiadás éve: 2007

Mundruczó György: Útmutatás a statisztikai modellezés gyakorlatához

A sors kiszámíthatatlan véletlene folytán korán befejezetté vált, de mégis jelentős statisztikai tudományos életmű utolsó darabját bocsátjuk e tudományterület művelőinek rendelkezésére.

Mundruczó György, az alkotó ereje teljében elhunyt statisztikus, egyetemi tanár ebben a munkájában a statisztikai elmélet és a gyakorlat kapcsolatának, közelebbről a matematikai-statisztikai módszerek alkalmazásának tudományos feldolgozására vállalkozott. Korai halála miatt a mű végső formába öntésére már nem maradt ideje. A munka mégsem maradt torzó, amely egyrészt a szerző tudományos igényességre utal, másrészt a kérdéskör teljességre törekvő megközelítését tükrözi.

Ár: 2 500 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
Oldalak száma: IX, 295 p.
Méret: 26 cm
ISBN: 963 215 188 7
Kiadás éve: 1998

Statisztikai adatforrások. Bibliográfia 1998–2000

A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 1967, a KSH megalapításának 100 éves évfordulójától kezdődően, meghatározott időszakonként rendszeresen közzéteszi a KSH által kiadott művek bibliográfiáját.

Jelenlegi bibliográfiai összeállításunk, amely folytatása a hasonló címeken korábban megjelent kiadványainknak, a Központi Statisztikai Hivatal központja, a KSH Népességtudományi Kutató Intézete, a KSH Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézete, a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálata, valamint a KSH Levéltára által 1998–2000. években kiadott műveket tartalmazza.

Az összeállítás Könyvtárunk TEXTAR számítógépes on-line katalógusából készült, és 569 dokumentumról 336 bibliográfiai tételt tartalmaz.

A kiadvány 5 részre tagolódik:

  • az első rész a szakrendi mutató, amely az adott tárgyszónál utal a bibliográfia megfelelő oldalszámára,
  • a második rész a szakrendbe sorolt bibliográfia, ezen belül betűrendben, angol nyelvű címfordítással (az időszaki kiadványok bibliográfiai leírásánál feltüntettük az adott időszakban megjelent kötetek adatait, jeleztük az indulás és/vagy megszűnés időpontját, illetve a címváltozás tényét),
  • a harmadik rész a címmutató, amelyben a dokumentumok főcímén kívül a többkötetes művek, valamint az időszaki kiadványok kötetcímeit és a címváltozásokat is közöljük,
  • a negyedik rész a szerzői mutatót,
  • az ötödik rész pedig a sorozati mutatót tartalmazza.

A cím-, a szerzői és a sorozati mutatók a bibliográfiai tételek sorszámára utalnak.

A bibliográfiában közölt dokumentumok megtalálhatók a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat gyűjteményében, ezért a leírás utolsó sorában a raktári jelzeteket is feltüntettük.

A bibliográfia alapját képező, 1990 óta folyamatosan épülő számítógépes on-line katalógusaink jelenleg mintegy 150.000 dokumentumot tartalmaznak és a Könyvtárban közvetlenül az olvasók rendelkezésére állnak.

A Szerk.

Ár: 1 430 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
Oldalak száma: 194 p.
Méret: 26 cm
ISBN: 963 215 492 4
Kiadás éve: 2002

Statisztikai Adatforrások. Bibliográfia 2001–2005

A KSH Könyvtár és Levéltár (korábban KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat) 1967-től, a KSH megalapításának 100 éves évfordulójától kezdődően meghatározott időszakonként, rendszeresen közzéteszi a KSH által kiadott művek bibliográfiáját.

Jelenlegi bibliográfiai összeállításunk, amely folytatása a hasonló címeken korábban megjelent kiadványainknak, a Központi Statisztikai Hivatal központja, a KSH Népességtudományi Kutató Intézete, a KSH Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézete, a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, valamint a KSH Levéltára által 2001–2005. években kiadott műveket tartalmazza.

Az összeállítás könyvtárunk OLIB számítógépes on-line katalógusából készült, és 1437 dokumentumról 669 bibliográfiai tételt tartalmaz.

A kötet folytatása a hasonló címeken korábban megjelent bibliográfiai sorozatnak. A KSH és intézményei által kiadott műveket tartalmazza szakrendi, cím-, szerzői és sorozati mutatóval.

A Szerk.

Ár: 2 000 Ft

Kiadó: KSH Könyvtár és Levéltár
Oldalak száma: 318 p.
Méret: 25 cm
ISBN: 978 963 235 061 5
Kiadás éve: 2007

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail:

Adatvédelmi szabályzat

Nyitvatartás:
Hétfő: 8:00 - 19:00
Kedd: 8:00 - 19:00
Szerda: 12:00 - 19:00
Csütörtök: 8:00 - 19:00
Péntek: 8:00 - 16:00

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail:

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail:

Copyright © 2013–2022 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár