A KSH Könyvtár weblapja a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információért kérjük, kattintson ide. A könyvtár adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

KSH

KÖNYVTÁR

Kérdéseiket, megrendeléseiket szeretettel várja Horváth Balázs a e-mail címen, valamint a +36 (1) 345-6949 telefonszámon.

A statisztika történetei

Új sorozatunkban tudomány- és intézménytörténeti témájú monográfiákat, tanulmány- és szöveggyűjteményeket adunk közre. A statisztika történetei cím egyrészt az elbeszélhető, elbeszélendő históriák sokszínűségére, másrészt az egyazon problémakörrel, eseménnyel, életúttal kapcsolatban felmerülő számtalan legitim kérdés, megközelítés, szempont lehetőségére utal.

Számok és történelem

Régi-új sorozatunk első három kötete, Benda Gyula, Molnárfi Tibor és Hajpál Gyula egy-egy műve még 1973–ban látott napvilágot. Az azóta eltelt évtizedekben több történeti statisztikai sorozatot gondozott a KSH Könyvtár. A megújított „Számok és történelem” ezek legjobb tulajdonságait, a magyar történeti statisztikai kutatások legnemesebb hagyományait kívánja folytatni.

Magyarország történeti helységnévtára

A „Magyarország történeti helységnévtára” című kézikönyvsorozat fő célkitűzése, hogy a feldolgozott levéltári és könyvészeti források alapján a XVIII. század végi, XIX. század eleji állapotoknak megfelelően – a lehető legnagyobb teljességgel – írja le a történeti Magyarország helységeit, önálló névvel bíró pusztáit, továbbá egyéb külterületi lakotthelyeit, és közölje e települések fontosabb demográfiai, vallási, nemzetiségi, gazdasági jellemzőit.

A sorozat a társadalomtudományok kutatóinak, egy-egy település vagy régió adatai iránt érdeklődőknek kíván segítséget nyújtani. Nemcsak a településtörténet művelői, hanem a történeti és településföldrajz, a történeti demográfia, a történeti statisztika, a kereskedelemtörténet, a birtoklástörténet, az igazgatás- és egyháztörténet, a nyelvészet és a néprajz különböző területeivel foglalkozók is választ kaphatnak bizonyos kérdéseikre.

A táblázatos adatközlés használatát helynév-, felekezeti és birtokosmutató könnyíti meg. A kötetet a XVIII. század végi, XIX. század eleji állapotokat tükröző községhatáros, 1 : 144 000-es méretarányú térkép egészíti ki, teszi jól használható segédeszközzé.

Koffermesék


A Koffermesék című sorozat szerzője, Bánszegi Katalin 1942. október 16-án született Budapesten. Az ELTE-n jogi doktorátust szerzett, majd letette az ügyvédi szakvizsgát, de nyugdíjba vonulásáig maradt első munkahelyén, a Központi Statisztikai Hivatalban. Gyerekkorában lett a földrajz és a történelem szerelmese. Hatodik születésnapjára földgömböt kért ajándékba, majd karácsonyra atlaszt, és hetedik évét betöltve egy Liszt-lemez hangjai mellett nézegette a Föld országait. Iskolásként eljutott Svájcba, és sok-sok évvel később már ő szervezett utakat másoknak a szomszédos országokba. Mára Franciaországtól Bhutánig, Dél-Afrikától Üzbegisztánig a fél világot bejárta, de olthatatlan tudásszomjjal és töretlen kalandvággyal járja az újabb és újabb vidékeket. Útinaplóiban mindazt megörökíti, amit a helyszínen látott, hallott, tapasztalt. Adatokban gazdag, egyszersmind érzékletes és élvezetes útleírásainak háttéranyagát nagyrészt a KSH Könyvtár gyűjteménye szolgáltatja.

Lezárt sorozatok


Történeti statisztikai tanulmányok

A Történeti statisztikai tanulmányok és a Történeti statisztikai füzetek az egykori Történeti statisztikai évkönyv utódsorozatai. A kötetek hiánypótló adatközléseket tartalmaznak, illetve esetenként értő módon korrigálják a források tévesztéseit. A puszta adatközlésen túl az elemzés, a történeti bemutatás és az adatok fontosságának megvilágítása jellemzi a kiadványokat. A sorozatok a társadalmi és gazdasági témák legszélesebb körét lefedik a bányászati adattáraktól az agrárstatisztikai forrásokon át a népesség-összeírásokig. A sorozatok fontos részét képezik a kiemelkedő magyar statisztikusokra való megemlékezések, munkásságuk feltárása. Így szenteltek önálló kötetet vagy fejezetet Fényes Eleknek, Keleti Károlynak, Móricz Miklósnak és a győri felsőoktatásban hajdan tevékenykedett statisztikusoknak.


Történeti statisztikai füzetek

A Történeti statisztikai tanulmányok és a Történeti statisztikai füzetek az egykori Történeti statisztikai évkönyv utódsorozatai. A kötetek hiánypótló adatközléseket tartalmaznak, illetve esetenként értő módon korrigálják a források tévesztéseit. A puszta adatközlésen túl az elemzés, a történeti bemutatás és az adatok fontosságának megvilágítása jellemzi a kiadványokat. A sorozatok a társadalmi és gazdasági témák legszélesebb körét lefedik a bányászati adattáraktól az agrárstatisztikai forrásokon át a népesség-összeírásokig. A sorozatok fontos részét képezik a kiemelkedő magyar statisztikusokra való megemlékezések, munkásságuk feltárása. Így szenteltek önálló kötetet vagy fejezetet Fényes Eleknek, Keleti Károlynak, Móricz Miklósnak és a győri felsőoktatásban hajdan tevékenykedett statisztikusoknak.

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail:

Adatvédelmi szabályzat

Nyitvatartás:
Hétfő: 8:00 - 19:00
Kedd: 8:00 - 19:00
Szerda: 12:00 - 19:00
Csütörtök: 8:00 - 19:00
Péntek: 8:00 - 16:00

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail:

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail:

Copyright © 2013–2022 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár