A KSH Könyvtár weblapja a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információért kérjük, kattintson ide. A könyvtár adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

KSH

KÖNYVTÁR

Fényes Elek (1807–1876) művei

Az egyes köteteket a Magyar Tudománytörténeti Intézet szíves engedélyével tesszük közzé.

Ungarn im Vormarz (7,9 MB)

A magyar birodalom nemzetiségei (3,6 MB)

A magyar elem s ellenesei (2,3 MB)

Magyarország hátramaradása ügyében (7,3 MB)

Magyarország leírása 1. köt. (9,5 MB)

Magyarország leírása 2. köt.

Magyarország statistikája 1. köt.

Magyarország statistikája 2. köt. (8 MB)

Magyarország statistikája 3. köt. (5,6 MB)

Magyarország geographiai szótára 1–2. köt.

Fényes Elek-breviárium (15 MB)

Keleti Károly (1833–1892) művei

A magyar mezőgazdaság   – Pest, 1867. – 19 p. (1,2 MB)

A statistika hivatalos és tudományos mivelése   – Pest, 1868. – 41 p. (2,8 MB)

Emlékirat egyúttal javaslat Magyarország hivatalos statistikájanak szervezése tárgyában   – pest, 1869. – 15 p. (2,3 MB)

A mezőgazdasági termelés   – Pest, 1869. – 70 p. (4,9 MB)

A népszámlálás   – Pest, 1869. – 51 p. (3,7 MB)

Hazánk és népe a közgazdaság és társadalmi statistika szempontjából   – Buda-Pest, 1873. – 510 p. (60,2 MB)

Jelentés az 1872. augustus havában Szent-Pétervárott tartott VIII. nemzetközi statistikai kongressus tanácskozmányai- és határozataiból   – Pest, 1873. – 40 p. (9,7 MB)

Az uj kormány kezdetén   – Pest, 1873. – 60 p. (10,2 MB)

A mezőgazdasági statistika a nemzetközi kongressusokon   – Budapest, 1874. – 31 p. (2,2 MB)

A gyakorlati statistika kézikönyve   – Budapest, 1875. – 219 p. (12,5 MB)

Szőlőszet. Első rész. Magyarország szőlőszeti statistikája. 1860–1873   – Budapest, 1875. – 402 p. (33,8 MB)

Visszapillantás közgazdaságunk egy negyed századára. Székfoglaló értekezés   – Budapest, 1875. – 29 p. (2,2 MB)

Magyarország népességének szaporodása és fogyása országrészek és nemzetiségek szerint   – Budapest, 1879. – 30 p. (4,6 MB)

A nemzetiségi viszonyok Magyarországban az 1880. évi népszámlálás alapján   – Budapest, 1881. – 52 p. (18 MB)

Kőrösy József (1844–1906) művei

Jelentés a Nemzetközi Statisztikai Intézetnek 1899 szeptember havában Krisztiániában tartott üléséről   – Budapest, 1900. – 23 p. (3 MB)

Thirring Gusztáv (1861–1941) művei

Magyarország népessége II. József korában   – Budapest, 1938. – 192 p. (52 MB)

Buday László (1873–1925) művei

Monográfiák, tanulmánykötetek

A M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtéseinek magyarázata   – Budapest, 1901. – 288 p. (42,8 MB)

A község- és egyéb helynevekről szóló 1898. évi IV. t.-cz. végrehajtása   – Budapest, 1903. – 132 p. (16,5 MB)

A megcsonkított Magyarország   – Budapest, 1921. – 298 p. (41,5 MB)

Agrárpolitika   – Budapest, 1922. – 287 p. (53,5 MB)

Dismembered Hungary   – H. n., 1922. – 288 p. (32,8 MB)

La Hongrie après le traité de Trianon   – Paris, 1922. – 297 p. (32,6 MB)

A statisztika elmélete és története   – Budapest, 1922. – 219 p. (40,6 MB)

Ungarn nach dem Friedensschluss   – Berlin–Leipzig, 1922. – 313 p. (35,3 MB)

Magyarország küzdelmes évei   – Budapest, 1923. – 223 p. (13,6 MB)

Reise um Ungarn   – Budapest, 1925. – 194 p. (7,1 MB)

Travel through Hungary   – Budapest, 1925. – 159 p. (14,8 MB)

Un viaggio attraverso l’Ungheria   – Budapest, 1925. – 163 p. (17,8 MB)

Voyage autour de la Hongrie   – Budapest, 1925. – 164 p. (4,8 MB)

Buday László hátramaradt írásai   – Budapest, 1935. – 155 p. (30,3 MB)

Tanulmányok, előadások, beszédek

Emlékirat a hivatási balesetek statisztikájának egyöntetű szervezése tárgyában   – Budapest, 1900. – 39 p. (5,2 MB)

Vizaknai Antal (1863–1911)   – [Budapest], 1912. – 4 p. (0,8 MB)

Népünk halandósági viszonyai   – Budapest, 1917. – 75 p. (10,3 MB)

Magyarország gazdasági egysége   – [Budapest], [1919.] – 10 p. (2,2 MB)

Magyarország háborús népvesztesége. Különlenyomat a „Közgazdasági Szemle” 1920. évi szeptember havi számából   – Budapest, 1920. – 16 p. (3,1 MB)

Die Bevölkerungsbewegung in Ungarn und der Krieg   – Berlin, 1921. – 13 p. (2,5 MB)

Agrarpolitische Zukunftsaufgaben   – Berlin, 1922. – 8 p. (1,9 MB)

A statisztika munkaköre. Felolvastatott a II. Osztály 1923. február 12-iki ülésén   – Pécs, 1923. – 36 p. (3,4 MB)

Ünnepi ülési megnyitó. 1923. V. 25.   – [Budapest], 1923. – 18 p. (2,5 MB)

Buday László elnök ünnepi ülési megnyitója. 1924. V. 15.   – [Budapest], 1924. – 17 p. (6,6 MB)

Regény

A reformátor   – Budapest, 1895. – 144 p. (51,8 MB)

Személyi bibliográfiák

01. Kőrösy József (1844–1906) műveinek válogatott bibliográfiája – Budapest, 1958. – 50 p.

02. Thirring Gusztáv (1861–1941) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 1981. – 32 p. (2,1 MB)

03. Keleti Károly (1833–1892) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 1983. – 19 p. (0,4 MB)

04. Fényes Elek (1807–1876) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 1986. – 11 p. (0,4 MB)

05. Buday László (1873–1925) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 1988. – 39 p. (2,1 MB)

06. Jekelfalussy József (1849–1901) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 1989. – 34 p. (1,2 MB)

07. Konkoly Thege Gyula (1876–1942) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 1990. – 43 p. (1,5 MB)

08. Földes Béla (1848–1945) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 1991. – 83 p. (4,4 MB)

09. Elekes Dezső (1889–1965) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 1992. – 81 p. (1 MB)

10. Thirring Lajos (1899–1983) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 1994. – 127 p. (4,4 MB)

11. Horváth Róbert (1916–1993) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 1994. – 103 p. (3,1 MB)

12. Drechsler László (1929–1990) műveinek válogatott bibliográfiája – Budapest, 1996. – 75 p.

13. Árvay János (1924–1996) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 1997. – 37 p. (1,1 MB)

14. Fazekas Béla (1922–1994) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 1998. – 29 p. (0,8 MB)

15. Párniczky Gábor (1925–1992) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 1999. – 48 p. (1,6 MB)

16. Theiss Ede (1899–1979) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 1999. – 56 p. (1,7 MB)

17. Zala Júlia (1919–1994) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 2001. – 65 p. (2 MB)

18. Fellner Frigyes (1871–1945) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 2001. – 50 p. (1,6 MB)

19. Vargha Gyula (1853–1929) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 2005. – 48 p. (1,6 MB)

20. Kőrösy József (1844–1906) műveinek válogatott bibliográfiája   – 2. átd. kiad. – Budapest, 2006. – 40 p. (0,3 MB)

21. Fényes Elek (1807–1876) műveinek válogatott bibliográfiája   – 2. jav., bőv. kiad. – Budapest, 2007. – 84 p. (0,3 MB)

22. Kovacsics József (1919–2003) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 2008. – 89 p. (1,2 MB)

23. Dányi Dezső (1921–2000) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 2009. – 84 p. (0,3 MB)

24. Kovács Alajos (1877–1963) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 2009. – 86 p. (1,7 MB)

25. Szél Tivadar (1893–1964) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 2011. – 39 p. (0,9 MB)

26. Vukovich György(1929–2007) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 2012. – 67 p. (1,2 MB)

27. Cseh-Szombathy László (1925–2007) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 2012. – 136 p. (0,8 MB)

28. Marton Ádám (1934–2018) műveinek válogatott bibliográfiája   – Budapest, 2018. – 89 p. (1 MB)

Statistikai előadások, melyek a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister által szervezett statistikai tanfolyamban tartattak

Konek Sándor: A statistika elmélete   – Pest, 1869. – 119 p. (9,7 MB)

Barsi József: A népesedési mozgalom   – Pest, 1869. – 24 p. (11,2 MB)

Hunfalvy János: Bányászat és ipar   – Pest, 1869. – 28 p. (11,7 MB)

Beöthy Leó: A kereskedelem   – Pest, 1869. – 38 p. (15,5 MB)

Havas Sándor: A magyar szent korona országainak államszervezete és közigazgatása   – Pest, 1869. – 136 p. (63,2 MB)

Schnierer Gyula: Igazságszolgáltatás   – Pest, 1869. – 40 p. (2,6 MB)

Barsi József: A közoktatás statistikája   – Pest, 1869. – 82 p. (5 MB)

Hieronymi Károly: A közlekedés   – Pest, 1869. – 36 p. (2,4 MB)

Tormay Károly – Niedermann Gyula: Orvosi statistika   – Pest, 1869. – 39 p. (2,4 MB)

Konek Sándor: Köz- és magánjótékonyság, jelesen önsegélyezés és biztosítási ügy   – Pest, 1869. – 35 p. (2,6 MB)

Matlekovics Sándor: Pénzügy és államháztartás   – Pest, 1869. – 70 p. (4,6 MB)

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail:

Adatvédelmi szabályzat

Nyitvatartás:
Hétfő: 8:00 - 19:00
Kedd: 8:00 - 19:00
Szerda: 12:00 - 19:00
Csütörtök: 8:00 - 19:00
Péntek: 8:00 - 16:00

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail:

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail:

Copyright © 2013–2022 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár