A KSH Könyvtár weblapja a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információért kérjük, kattintson ide. A könyvtár adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

KSH

KÖNYVTÁR

Helyben olvasás

Az olvasótermekben a szabadpolcokon lévő dokumentumok mellett a könyvtár teljes állománya az olvasók rendelkezésére áll. Könyvtárosaink tájékoztatják Önt a könyvtár állományáról, annak használatáról, a szolgáltatásokról. Eligazítást kaphat a katalógusokban és az adatbázisokban történő tájékozódás lehetőségéről és módjáról is. Olvasótermeinkben kapja meg a raktárból kikért dokumentumokat is.

A szakolvasók

Legnagyobb olvasótermünk, a Findura Imre-terem, negyven férőhellyel várja a látogatókat. Itt nyolcezer statisztikai, demográfiai, közgazdaságtani, szociológiai, politikatudományi, közigazgatás-tudományi, jogi és bölcsészettudományi szakkönyvet, valamint életrajzi adattárakat és általános lexikonokat helyeztünk el. A magyarországi népszámlálások és mezőgazdasági összeírások kiadványai, az általános, ágazati és területi statisztikai adatgyűjtemények mellett megtalálható a polcokon a hazánkban eddig megjelent összes hivatalos helységnévtár és helységnévkönyv, a Hivatalos statisztikai közlemények és a Magyar statisztikai közlemények valamennyi kötete, a Magyarország tiszti cím- és névtára teljes folyama. Az olvasóterem állományát folyamatosan frissítjük a társadalom- és humántudományok területén megjelent művekkel. Olvasóink három számítógépet vehetnek igénybe; az asztaloknál lehetőség van laptop csatlakoztatására. A terem és az asztalok új világítása 2012-ben készült el.

Az idegen nyelvű könyvek olvasótermében háromezer-ötszáz nyomtatott és elektronikus dokumentumot használhatnak. Itt találhatók a nemzetközi szervezetek (az ENSZ és szakosított intézményei, az OECD, a Világbank és az Európai Unió) kiadványai, az Albániától Trinidad és Tobagóig a világ minden tájáról beérkezett statisztikai évkönyvek, a nemzetközi statisztikai és demográfiai kongresszusok kötetei. Külön polcot kaptak a Magyarországgal foglalkozó idegen nyelvű dokumentumok. Kézbe vehetők az International Who’s Who, a legnépszerubb enciklopédiák (Britannica, Cambridge, Columbia, Macmillan) és statisztikai, demográfiai, közgazdasági és környezetvédelmi szaklexikonok kötetei. Ebben az olvasóteremben öt számítógép áll az olvasók rendelkezésére. Ezeken használhatják a könyvtár belső hálózatán elérhető elektronikus dokumentumokat, az általunk őrzött CD-ket és DVD-ket, valamint az internetet.

A Bibó István-terem

A 2010 őszén megnyílt Bibó István-terem elsősorban a szépirodalom, az ismeretterjesztő irodalom, a napilapok és magazinok iránt érdeklődők számára kínál olvasnivalót. A polcokon lévő mintegy tizenegyezer kötet, százötven komolyzenei CD és ismeretterjesztő DVD kölcsönözhető. A termet akadálymentesítettük. A csökkent látók nagyítógépet, a vakok felolvasószoftvert, a mozgáskorlátozottak speciális munkaállomást vehetnek igénybe. Külön sarkot rendeztünk be a gyerekek számára. A teremben tartandó rendezvényekhez projektort és vetítővásznat biztosítunk.

A Dányi Dezső-terem

A kiváló könyvtáros-demográfusról elnevezett folyóirat-olvasóban közel ezer hazai szakmai, közéleti és irodalmi folyóirat, napi- és hetilap, közlöny, valamint hivatali időszaki kiadvány található. (Kötelespéldány-jogosultságunknak köszönhetően valamennyi magyarországi megyei napilap is rendelkezésre áll.) A háromszáz külföldi, többségében statisztikai, demográfiai és közgazdasági szakfolyóirat mellett megtalálható három idegen nyelvű heti- és egy napilap is. A folyóirat-olvasó egyszerre húsz látogató számára biztosít helyet. A teremben hét számítógépen nyílik lehetőség az internet, illetve a könyvtár által előfizetett vagy más forrásnak köszönhetően hozzáférhető adatbázisok (JSTOR, EBSCO, PRESSDOK-HUNDOK, Jogtár) használatára.

Kutatástámogatás

Szaktájékoztatás

Könyvtárosaink személyesen, telefonon vagy e-mailben tájékoztatják az olvasókat a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól. Segítséget nyújtanak az elektronikus adathordozók, a KSH és az EUROSTAT online adatbázisainak használatához. A lementett adatsorokat igény esetén CD-re másolják. Személyesen, levélben vagy e-mailben történő megrendelésre – térítés ellenében – adatszolgáltatást, irodalomkutatást vállalnak a könyvtárban megtalálható vagy a könyvtárból elérhető dokumentumokból.

Hivatkozáskeresés

Térítés ellenében vállaljuk tudományos hivatkozások gyűjtését nyomtatott és elektronikus dokumentumokból egyaránt. Saját fejlesztésű hivatkozáskereső adatbázisunk, a Mathias (Magyar társadalomtudományi hivatkozások adatbázisa) a Statisztikai Szemle utóbbi húsz, a Demográfia, a Gazdaság és Statisztika és a Területi Statisztika utóbbi tíz évfolyamának magyar szerzőkre vonatkozó hivatkozásait tartalmazza.

Kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés

A KSH Könyvtár minden 14. életévét betöltött magyar állampolgár számára kölcsönöz a használati szabályzatban meghatározott feltételek szerint. 18 év alatti olvasóink számára a kölcsönzéshez a szülő vagy a gondviselő jótállása szükséges.

Az egyszerre kölcsönözhető könyvek, CD-k és DVD-k együttes száma 7 db.

A kölcsönzés határideje dokumentumtípustól függetlenül 1 hónap.

A kölcsönzött könyv, CD és DVD legfeljebb 3 egymást követő alkalommal hosszabbítható meg, ha arra még nem érkezett előjegyzés.

Hosszabbítás kérhető

 • személyesen a könyvtárban,

 • a e-mail címen,

 • telefonon a +36 (1) 345-6339 számon,

 • illetve bejelentkezés után az online katalóguson keresztül.

Nem kölcsönözhetők

 • a folyóiratok,

 • a szakolvasókban és a kutatószobában lévő dokumentumok (OT, OT1, SR, SR1, TGY, TGY1),

 • a muzeális értékű (1867 előtt kiadott) dokumentumok (MÉD),

 • az 1867 és 1945 között megjelent, egy példányban meglévő dokumentumok,

 • az 1945 után kiadott, egy példányban meglévő statisztikai művek,

 • a minikönyvek,

 • a térképek (kivéve az idegenforgalmi térképeket),

 • a kéziratok (V A, V B, V C jelzettel), valamint

 • az állományvédelmi szempontból helyben olvashatónak minősített dokumentumok.

Kölcsönzési idő: hétfőtől csütörtökig 8 és 19 óra, pénteken 8 és 16 óra között.

Előjegyzés: a kikölcsönzött könyvekre előjegyzés kérhető az olvasójegy száma és a kért könyv raktári jelzetének megadásával

 • személyesen a könyvtárban,

 • a e-mail címen,

 • telefonon a +36 (1) 345-6339 számon.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár az olvasók szakirodalmi és közművelődési igényeinek kielégítését más könyvtárakkal együttműködve, könyvtárközi kölcsönzéssel is segíti, ha olyan dokumentumra van szükségük, amely állományunkban nem található meg.

Ha magyarországi könyvtárban megtalálható és kölcsönözhető a kért dokumentum, közvetlenül, ha nem, akkor az Országos Széchényi Könyvtár közvetítésével külföldről kérjük meg a keresett kiadványt.

Ha a küldő könyvtár szabályzata előírja, a kölcsönzésért fizetni kell. Másolatok kérése esetén a számla kiegyenlítése mindig az olvasót terheli.

Állományunk a nem kölcsönözhető dokumentumok kivételével könyvtárközi kölcsönzés útján is igénybe vehető.

Könyvtárközi kölcsönzés útján

 • A kérő intézmény egyszerre legfeljebb 5 dokumentumot kölcsönözhet, a kölcsönzési határidő 1 hónap.

 • A kölcsönzés egyszer meghosszabbítható. Ennek lejárta után a kérő könyvtár köteles a kikölcsönzött műveket visszaadni.

 • A kölcsönző könyvtár anyagi felelőssége a kikölcsönzött művekre vonatkozóan az átvételtől a visszaérkezésig terjed.

 • Könyvtárközi kérést egyes esetekben másolatban teljesítünk a fénymásolás szabályainak megfelelően.

Könyvtárközi kölcsönzés az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren keresztül vagy a e-mail címen kérhető.

Reprográfia

A könyvtár állományában lévő dokumentumokból a könyvtárhasználati szabályzatban rögzített módon, térítés ellenében színes és fekete-fehér fénymásolatokat készítünk.

Születésnapi csomag

Különleges és egyedi születésnapi ajándék korabeli újságokból.

A KSH Könyvtár 1887 óta gyűjti a Magyarországon megjelent folyóiratok jelentős részét. A választható újságok skálája igen széles: az országos (és vidéki) napi-, heti- és havilapoktól a bulvárig terjed. Válogathat az adott év statisztikai évkönyveiből is (születési számok, egyéb demográfiai adatokat tartalmazó oldalakat).

A szolgáltatást célszerű telefonon vagy e-mailben megrendelni, mivel a folyóiratok nagy része külső raktárban van, így emiatt nem kell külön, személyesen befáradnia.

A kívánt újságok eredeti példányait személyesen megtekintheti, és amennyiben az adott kiadvány sérülésmentes, kiválaszthatja, hogy mely oldalakról szeretne másolatot készíttetni fekete-fehérben vagy színesben. Kívánság szerint a kiválasztott oldal(ak)ra elhelyezhet saját írásokat (például gólyahírt) is az eredeti cikk(ek) helyére. Igény szerint könyvkötőink bekötik Önnek a kiválasztott oldalak másolatait. Lehetőség van továbbá a beszkennelt oldalak CD-re, DVD-re való kiírására, illetve e-mailben való elküldésére is.

A szolgáltatás árát az Ön megrendelése alapján állapítjuk meg (oldalszám, felbontás, fekete-fehér vagy színes másolat, valamint a kötészeti igények szerint).

Vállalási határidő 2022. június 30-áig: kötött kiadvány esetén 15 munkanap. Június végéig sürgősségi megrendelésre sajnos nincs lehetőség.

Vállalási határidő: kötött kiadvány esetén 10 munkanap, sürgősséggel 5 munkanap, 50%-os felárral.

A szolgáltatással kapcsolatban további információért kattintson erre a linkre, illetve érdeklődjön a +36 (1) 345 6109 telefonszámokon, továbbá a szuletesnap@kshkonyvtar.hu e-mail címen.

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail:

Adatvédelmi szabályzat

Nyitvatartás:
Hétfő: 8:00 - 19:00
Kedd: 8:00 - 19:00
Szerda: 12:00 - 19:00
Csütörtök: 8:00 - 19:00
Péntek: 8:00 - 16:00

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail:

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail:

Copyright © 2013–2022 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár